Mera Taxsadayi Awid Xafi Izran

Apr 24, 2019 by

Notes for reading:

  • x = kh  
  • ḏ = dh as in aḏrar/iḏwa 
  • ɣ = gh as in tamaziɣt
  • ṯ = th as in ṯiṭawin  
  • č = ch 

Traduction:

  • texsaḏayi = you love me ; izran = sung
  • iṯran = stars; ur ino = my heart
  • taqassist = poem ; urjiɣ = dream
  • afar = leaves ; waddareɣ = lost


***

mara texseḏayi awid xafi yizran

učayid ur nneč an waddar jar yiṯran

sqaḏayi γa ṯmura x reεwin

sremeḏayi a ḏurjiγ wa qqineγ ṯiṭawin

***

ṯaziri texsayi iṯran d uran inu

rami ḏayi tennid čem tudart inu

ur nneč rami yendu ur inu itsrayas

ṯifssuyin ussintid abεa iman deg usuggas

***

wa ssineγ ča mermi ṭudfed tudart inu

wa ssineγ maymmi tesfssyed ur inu

ussan dewren d izran tudart tedwer d lγa

rami taftič nneč deg ur inu ṭaγat

***

axmi tuγa wadjiγ waddareγ snnej i tmurt

axmi dayi turid taqessist x tenyart

mača akideč ur idač učiγ deg fus

am wafar am ṯiri am yizri yifsus

Related Posts

Share This