Mera Taxsadayi Awid Xafi Izran

Jan 19, 2019 by

Notes for reading:

  • x = kh  
  • ḏ = dh as in aḏrar/iḏwa 
  • ɣ = gh as in tamaziɣt
  • ṯ = th as in ṯiṭawin  
  • č = ch 

Traduction:

  • texsaḏayi = you love me ; izran = sung
  • iṯran = stars; ur ino = my heart
  • taqassist = poem ; urjiɣ = dream
  • afar = leaves ; waddareɣ = lost

******

mara texseayi awid xafi yizran
učayid ur nneč an waddar jar yi
ran
sqa
ayi γa mura x reεwin
sreme
ayi a urjiγ wa qqineγ iṭawin

***
aziri texsayi iran d uran inu
rami
ayi tennid čem tudart inu
ur nneč rami yendu ur inu itsrayas
ifssuyin ussintid abεa iman deg usuggas

***
wa ssineγ ča mermi ṭudfed tudart inu
wa ssineγ maymmi tesfssyed ur inu
ussan dewren d izran tudart tedwer d lγa
rami taftič nneč deg ur inu ṭaγat

***
axmi tuγa wadjiγ waddareγ snnej i tmurt
axmi dayi turid taqessist x tenyart
mača akideč ur idač učiγ deg fus
am wafar am
iri am yizri yifsus

Related Posts

Share This